Kurumsal Yönetim ve ERP Birbirinin Gölgesi Mi?Günümüzde; Kurumsal yönetim, bir bilgi sistemi ve haberleşme yaklaşımı olarak ön plana çıkmıştır. Kurumsal yönetim anlayışı, hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kurumları, bir bilgi sistemi ve haberleşme yaklaşımı çerçevesinde profesyonelce yönetilen ve kontrol edilen bir yapıya dönüştürme çabasındadır.

ERP, işletmelerin mali ve mali olmayan işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve elde ettiği sonuçları finansal ve
yönetimsel tablolar aracılığı ile çıkar gruplarına ulaştıran bir bilim dalı olarak tabir etmek çokta yanlış olmaz. Bu özelliği dolayısıyla da ERP, işletmenin anlaşılabilmesini sağlayan bir lisan niteliğinde olup, “işletmenin dili” olarak nitelendirilebilir.

Günümüzde, bilginin değer kazanması, tüm işletme fonksiyonlarında olduğu gibi bilgi yönetim yazılımları sürecinde de köklü değişikliklere sebep olmuştur. Çağımızda bilgi; işletmeler için, temel kaynak niteliğindedir.

Ayrıca her geçen gün artan sayıda işletme, kaliteli bilginin başarıda önemli bir rol oynadığına tanıklık etmektedir. İşletmeler etkili bir yönetim sergileyebilmek için belirli ilke ve kurallara uygun hareket etmeli ve faaliyetlerini bu kurallar çerçevesinde şekillendirmelidirler. Bu yaklaşım, kurumsal yönetim anlayışının ortaya çıkışında temel unsur niteliğindedir. Kurumsal yönetim anlayışının temel unsuru ise bilgidir. Özellikle güvenilir, doğru, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumluluk niteliklerini taşıyan uygun, ilgili ve zamanlı bilginin yeri ve önemi işletme yönetiminde son derece önemlidir.

İşletme yönetiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi ise ancak kurumsal yönetim anlayışı ve ilkelerinin geçerli olduğu bir işletmede, ERP bilgi sisteminden sağlanabilir. Bu çerçevede işletmelerde ERP bilgi sistemi, finansal durumunun planlanması, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesini sağlamaktadır.

Sağlıcakla kalın,

Cevat TÜRK
ERP Danışmanı, ERP Proje Yöneticisi & İş Analisti