Kamu Harcama Süreçlerinde e-Fatura Kullanımı Hakkında DuyuruKamu Harcama Süreçlerinde e-Fatura Kullanımı Hakkında Duyuru (23/07/2019) 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Ek-4’üncü maddesinin verdiği yetki ve 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında, kamuda elektronik fatura uygulamasına geçilmiş ve 1/3/2019 tarihinden itibaren pilot uygulamaya başlanmıştır. Diğer taraftan BKMYBS kapsamında geliştirilen bilişim sistemlerinde, kamu kurumlarının
harcama birimlerinin tanımlamalarında kurumsal kod yerine harcama ve muhasebe birimlerine ait vergi kimlik numaraları (VKN) kullanılmaya başlanmıştır. Elektronik belgelerin sistemler arasında iletilmesinde VKN önemli bir unsur haline gelmiştir. Uygulamada, harcama birimlerinin faturayı düzenleyen kişilere/kurumlara hatalı VKN bilgisi vermeleri nedeniyle ya da fatura düzenleyicilerinin sistemlerinde harcama birimlerinin eski VKN’lerinin kayıtlı olması nedeniyle faturalar hatalı/farklı harcama birimine gitmekte, bu nedenle hak sahiplerine yapılacak ödemelerde gereksiz işlem süreçleri ortaya çıkmaktadır. Kamu idarelerinin ödemelerinin aksamaması ve harcama birimleri açısından gereksiz işlem süreçlerine yol açılmaması için doğru VKN (yani kurumların harcama ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirdikleri VKN) ile faturaların düzenlenmesi önem arz etmektedir. Özellikle sürekli olarak aylık fatura düzenlenmesini gerektiren telefon, su, internet, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinde yoğun fatura trafiği oluşmaktadır. Bu çerçevede, süreçte faturaların doğru birimlere iletilmesinin sağlanması için e-Fatura düzenleyicilerinin, hizmet vermiş oldukları kamu idaresi birimleri ile iletişime geçerek harcama birimlerinin VKN bilgisinin doğruluğunu teyit etmeleri, hatalı olanlar için gerekli güncellemeyi yaptırmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : GİB