İş Akış Diyagramı ve Sembollerin Kullanımı
Genel itibari ile iş Akış (Flow Chart) diyagramların da kullanılan simg
eler aşağıdaki gibidir.


Daha önceki yaptığım projelerde hazırladığım örnek bir iş akış diyagramı;

ERP Work Flow Chart
ERP Work Flow Chart, ERP İş Akış Diyagramı (Örnek)
Cevat TÜRK
ERP Danışmanı, ERP Proje Yöneticisi & İş Analisti