30 Aralık 2016 Cuma

Crystal Report Nedir?

Crystal Reports;

Crystal Reports zengin özellikler içeren, esnek ve güvenilir raporlar hazırlamanıza yardımcı olan, kullanımı kolay bir raporlama çözümüdür. 

Crystal Reports ile raporlar interaktif bir şekilde incelenebilir, kısa sürede etkileyici ve ilgi çekici görsel raporlar hazırlanabilir, çeşitli veri içerikleri tek bir raporda birleştirilebilir. Çeşitli entegrasyonlarla raporlar içine Shockwave ve Flash dosyaları eklenebilir ve what-if analizleri raporlar içerisinde gösterilebilir.Sayfa boyutu ve sayfa bitiş yerini ayarlamaya imkan vermesi nedeniyle çıktı almaya uygun rapor formatları edinmeye imkan tanımaktadır.

Önemli Fonksiyonları
 • Ham verileri,formatlı,profesyonel görünümlü,etkileşimli raporlar haline getirme
 • Çok basitten olağanüstüne kadar,azami anlam ve etki sağlayan rapor tasarımı
 • Birkaç dakika içinde kolay anlaşılan tasarımlı raporlar 
 • Sub-Report, aynı rapor içesinde birden fazla alt rapor oluşturarak içerik zenginleştirmesi ve veriler arası farkları tek bir rapor içerisinde bütünleştirme
 • Uzaysal veri raporlama yeteneği
 •  Txt dosyasından Outlook PST vs. vs. dosyasına kadar bir çok veri kaynağından raporlama
 • OLAP sunucuları ile çalışma
 • Canlı veriler ile etkileşimli rapor tasarımı
 • İleri düzey matematiksel formüllerin kullanımı

Kattığı Değer
 • Hazır kullanılabilir piksel mükemmlelliğinde raporlarla İş kullanıcılarının hızlı karar amalarını sağlar
 • İşiniz büyüdükçe genişleyebilen raporlama çözümü sağlar
 • Bilgilerin tüm organizasyona güvenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar
 • Raporları iş uygulamaları içerisine çekebilme sayesinde, iş uygulamalarından çıkmadan rapor çekebilebilir
 • Farklı iş kullanıcıları ve gruplarının değişken ihtiyaçlarını teknik kaynakları asgari düzeyde kullanarak karşılar

29 Aralık 2016 Perşembe

Crystal Report Sürümleri


Bugüne kadar yayınlanmış Crystal Reports Sürümleri;
VersiyonYayınlama TarihiÜretici
1Crystal Services
21992Crystal Services
31994Crystal Services
41995Crystal Decisions
51996Crystal Decisions
61997Crystal Decisions
71998Crystal Decisions
82000Crystal DecisionsD,P,S
8.52001Crystal DecisionsA,D,P,S
92002Crystal DecisionsA,D,P,S
102003BusinessObjectsA,D,P,S
XI (11)2004BusinessObjectsD,P,S
XI R2 (11.5)Nov 24, 2005BusinessObjectsD,P,S
2008 (12)Mar 31, 2008BusinessObjectsD
2011 (14.0.x)Aug 31, 2011SAP SE
2013 (14.1.x)SAP SE
2016 (14.2.x)SAP SE
Nothing new yetJuly 2016
 • A=Advanced Developer, D=Developer, P=Professional, S=Standard

13 Nisan 2015 Pazartesi

ERP & KKP Nedir ?

ERP’nin günümüzdeki tanımı nedir?
Bugün artık ERP konuşulurken sadece planlama fonksiyonundan bahsedilmiyor. ERP artık bir kurumun yaptığı işin bütününü yansıtan bir kavram olarak kullanılıyor. Diğer bir deyişle ERP bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan veriyor.
ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da desteklenmesini sağlıyor. Bu iki süreci birleştiren

ERP çözümlerinin genel karakteristikleri şöyle özetlenebilir:

ERP uygulamaları, iş süreçlerini adresler.
ERP uygulamaları modüler yapıdadır.
(Modüler yapı söylemi 80-99 yılların mimarisidir. 00 yıllarından günümüze kadar olan süreç de  modüler yapıların entekrasyonlarının yapılması uzun soluklu ve zahmetli bir iş olması ve de veritabanı mimarisinde tam bir tekil kayıt sağlanamaması sorununu oluşturmuştur. ayrıca; veritabanını aşırı derecede şişirmesi nedeni ile fonksiyonelliğini kaybetmeye mahkumdur.)
ERP uygulamaları entegredir.
ERP uygulamaları kurumların sınırlarını aşar, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
Uçtan uca bir ERP çözümü, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekler.

ERP hakkında kafalarda soru işareti oluşturan bazı konulara yanıt aramak gerekirse karşılaşacağımız sorular ve yanıtları şunlar olacaktır:

1.“İş süreci” kavramı şirketin bir bölümü veya özel bir fonksiyonu mudur?
İş süreçleri, kurum içerisinde birden fazla fonksiyona dokunur. Bu nedenle fonksiyonlar ve bölümler üzeridir. Örneğin bir şirkette muhasebe bölümü olabilir ya da satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bölümler işlerini süreçler aracılığıyla yapar ama süreçler bölüm veya fonksiyon değildir. Örneğin satış süreci, müşteriyi edinmekle başlayan ve ürün veya hizmetin karşılığını müşteriden tahsil edene dek süren bir dizi aşamayı içerir.. Bu nedenle süreçler çok daha geniş bir yapıya sahiptir.

2.Modüler bir ERP uygulaması, standart uygulamalardan nasıl farklılaşır?
ERP uygulamasının güzel yanı, içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışmasıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bir çözüm, iş süreçlerinin bütününü kapsayamaz. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkar. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda kullanmayı mümkün kılar.

3.Kullandığım uygulamalar zaten entegre. Neden ERP düşüneyim?
Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışmaz ve aslında bu zor bir süreçtir. Ayrıca bir araya gelmiş birçok uygulama tek bir uygulamanın sağladığı özellikleri sağlayamayabilir. Yani 2+2 her zaman 4 etmeyebilir.
Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki özellikle orta ve küçük ölçekli kurumlar bazı işlemleri birçok kez tekrarlamaktadır. Bu mükerrer işlemler sırasında belli başlı sorunlarla karşılaşmak mümkün. Örneğin sürekli veri girişi yapmak aman kaybına neden olmakta. Ayrıca bu girişlerde hata payı yükselmekte. Farklı uygulamalardan gelen veriler farklı özellikte olacağı için bu verileri bütünleştirip analizler yapmak elma ile armudu karşılaştırmak gibi kalacaktır.
Entegre bir ERP paketinde gerekli veriler bir kere girildikten sonra ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan tüm süreçler ve çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.

4.Neden ERP uygulaması, kurumun sınırlarını aşmak zorunda?
Günümüzde kurumların işleri zaten kendi sınırlarını aşıyor, dahili uygulamalar harici uygulamalarla bütünleşiyor. Başarılı olmak isteyen kurumlar, satın alma süreçlerini, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerini en doğru ve etkin biçimde sürdürmek orunda. Bunların tümü harici operasyonlar gerektiriyor.

5.Kurumun bütününü adresleyen bir ERP çözümüne sahip olmanın avantajları nelerdir?
Komple bir çözüm sahibi olmanın, parça parça uygulamalara göre birçok önemli avantajı söz konusudur.
Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, kurumun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir.
Fonksiyonalite: ERP çözümleri, uygun maliyetlerle farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişmeyi mümkün kılar. Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın aktive ederek kullanmanız mümkün.
Destek ve hizmet: ERP çözümlerinde destek ve hizmet son derece önemlidir. Entegre bir ERP ortamının destek ve hizmet işlemleri çok daha basit ve etkili biçimde gerçekleştirilebilir.

KOBİ’lerin Başlıca Sorunları
Dünyada birçok KOBİ, 1990’lı yıllardaki ERP fırtınasına yakalanmış ve bu sürecin maliyetlerini ve zorluğunu göğüslemekte zorlanmıştır. Bugün bu kurumların çoğu, güncelliğini kaybetmiş veya gereğinden fazla büyük uygulamalarla iş yapmaya çalışmakta ve rekabetçiliklerini korumak için yeni teknolojilere yatırım yapmak zorunda kalmaktadır. Bugün birçok KOBi ellerindeki sistemler için güncellemelere, farklı uygulamalara ve yeni teknolojilere gereksinim duymaktadır.

ERP’yi yeniden değerlendirmek için doğru zaman mı?
Günümüzde KOBİ’ler için maliyetlerin etkin biçimde yönetimi son derece önemlidir. Ayrıca KOBİ’lerin finansman eksiliği de önemli bir sorundur. Buna karşın günümüzün modern KOBİ’leri, müşteri tabanını büyütmek ve eldeki müşterileri korumak çabası içerisindedir. Her geçen gün farklılığı azalan ürün ve hizmetlerin getirdiği rekabet, KOBİ’lerin bir diğer önemli sıkıntısıdır. Bu sıkıntıların ERP ile kesiştiği noktalara bir göz atalım:
Kurumsal stratejilerin ve inisiyatiflerin hayata geçirilmesi için finansman yetersizliği
Kurumsal vizyonu ve hedefleri belirlemedeki sıkıntı
Kurumsal stratejilerin ve inisiyatiflerin iletişiminde yetersizlik
Çalışanların daha verimli kılınması için gerekli olan ölçütlerin eksikliği
Kurumsal amaçları gerçekleştirecek kalifiye insan kaynağı eksikliği
Müşteri taleplerini planlamada yetersizlik
Kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve etkin biçimde duyurulmasının en iyi yolu, kurum içerisinde portal yapıları üzerinden çalışanlar ile etkileşimin sağlanmasıdır. Amaçlara yönelik girişimlerin hayata geçirilmesi için yine insan kaynağı ile etkin iletişim, e-işe alma sistemleri önemli avantajlar sağlayacaktır diğer yandan müşteri taleplerini öngörmeye yönelik analiz ve raporlama sistemleri süreci oldukça kolaylaştıracaktır. Her ne kadar orta ölçekli kurumlar bu tür çözümleri hayata geçirmekte büyük ölçekli kurumlardan biraz daha yavaş olsa da ERP tüm bu sorunlara çözüm getirmektedir.

Sonuç olarak...
Günümüzde KOBİ’ler, teknolojiyi, stratejilerini hayata geçiren bir araç olarak konumlandırmaktadır. Gelişmiş analiz araçları, karar destek sistemleri, raporlama araçları ve süreçlere özel uygulamaların özellikleri geliştikçe, bu hedef daha kolay gerçekleşmektedir. ERP çözümleri, bu çabanın en önemli destekçisidir.
KOBİ’lerin farklı iş yapma biçimleri ve kendilerine özgü dinamiklerinin çeşitliliği hala son derece fazladır. Buna karşın operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve yatırımların daha etkin gerçekleştirilmesi sayesinde KOBİ2ler iş amaçlarına daha etkin biçimde ulaşacaktır. Bunun yolu ERP’den geçmektedir. Bu bağlamda KOBİ2ler şu 3 noktaya dikkat etmelidir:
İş amaçlarının ve gerekliliklerin bugünün şartlarına göre belirlenmesi
Potansiyel çözümlerin, üreticilerin ve katma değerli satıcıların değerlendirilmesi
Planların bugün için değil gelecek için yapılması