11 Aralık 2018 Salı

İş Akış Diyagramı ve Sembollerin Kullanımı
Genel itibari ile iş Akış (Flow Chart) diyagramların da kullanılan simg

Kurumsal Yönetim ve ERP Birbirinin Gölgesi Mi?Günümüzde; Kurumsal yönetim, bir bilgi sistemi ve haberleşme yaklaşımı olarak ön plana çıkmıştır. Kurumsal yönetim anlayışı, hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kurumları, bir bilgi sistemi ve haberleşme yaklaşımı çerçevesinde profesyonelce yönetilen ve kontrol edilen bir yapıya dönüştürme çabasındadır.

ERP, işletmelerin mali ve mali olmayan işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve elde ettiği sonuçları finansal ve