ERP Yazılımları ve Diğer İşletme Yazılımları arasındaki fark nedir? Neden ERP yazılımları diğer paket yazılımlara göre daha pahalıdır?Paket yazılımları katı bir kap, ERP yazılımlarını ise elastik bir kap olarak tabir etmek çokta yanlış olmaz.

Paket Yazılımlarının Yapısı;

Paket yazılımları genel kabul görmüş ve genel kullanım durumlarına göre tasarım ve kodlaması yapılmış programlar kümesidir. Modüler bazda veya tek bir omurga üzerinde çalışan mimari örnekleri günümüzde kullanılmaktadır. Firmaların bu tarz paket yazılımları tercih sebebi ise, genel kullanım durumlarına göre tasarım ve kodlaması yapıldığı için implementasyon süreçlerini zamansal
olarak kısaltmakta ve satış maliyetlerini düşürdüğü için uygun fiyatlara satılabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yani; her yeni bir satış da programda revizyon gereksinimleri çıksa bile ve çıkan kullanım durumu genel bir ihtiyaç değil ise, üretici firma size özel geliştirme yapmamaktadır.

ERP Yazılımlarının Yapısı;

ERP yazılımlarını paket yazılımdan ayıran en önemli özellik; işletmeye özel çıkan kullanım durumlarını programsal olarak tasarlayıp kodlamasının yapılarak devreye alınabilmesidir. ERP platformları genişlemeye uygun bir mimaride tasarlandıkları için genel kabul görmüş durumlar program içerisinde standart olarak var olurken, işletmeye özel çıkan kullanım durumları için ise analiz, tasarım, kodlama ve implementasyon ile işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde devreye alınabilmektedir. ERP yazılımlarının devreye alınmasında kullanılan metedoloji ERP Proje Yönetimi başlığı altında bir veya birden fazla proje yöneticisi, analist, programcı ve proje sorumluları kümesi ile yönetilir. Geniş bir kadro ve işletmeye özel uyarlamalar yapılması sebebi ile proje maliyetleri artmakta ve paket yazılımlara göre mukayese edilemeyecek bir maliyet ve kazanım sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Fakat; fayda/maliyet indikatörüne göre bir değerlendirme yapılacak olur ise, fayda değerinin, paket yazılımlara göre daha yüksek olduğu bir gerçektir.


Sağlıcakla kalın,

Cevat TÜRK
ERP Danışmanı, ERP Proje Yöneticisi & İş Analisti

https://www.linkedin.com/pulse/erpvepaketyazilimlari